Návrat na hlavní stranu

Vodní dílo Baška

VODNÍ DÍLO BAŠKA
VODNÍ DÍLO BAŠKA
Vodní nádrž na říčce Baštici v Bašce byla vybudována v letech 1958 až 1961 v rámci tzv. plánu výstavby malých vodních nádrží. Účelem vodního díla je rekreační využití, zajištění minimálního průtoku pod hrází a při zcela mimořádných situacích i kompenzační nalepšení Ostravice pro zásobení průmyslu.
Hráz vodního díla o objemu 40 000 m3 je zemní se šikmým těsnícím jádrem. Stabilizační část je z hrubých štěrků, založená na sprašovém pokryvu podložní štěrkové terasy. Do sprašových hlín je zavázáno těsnění z jílových spraší, překryté stabilizačním štěrkovým přísypem. Přirozený těsnící koberec ve dně nádrže byl místy zesílen.

Dnes slouží jako rekreační oblast obyvatelům širokého okolí i turistům. V areálu je autokempink, několik občerstvení, restaurace.


Základní technické údaje:

Povodí nádrže 12,3 km2
Délka hráze v koruně 963,0 m
Max. výška hráze 7,9 m

Celkový objem nádrže1,08 mil. m3
z toho objem zásobní0,58 mil. m3
retenční0,1 mil. m3
stálý0,4 mil. m3
Délka záplavy0,8 km
Šířka záplavy0,6 km
Zatopená plocha33,0 ha
VODNÍ DÍLO BAŠKA
VODNÍ DÍLO BAŠKA

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.baska.cz/cz/obec-baska

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 09:42 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm