Návrat na hlavní stranu

Přírodní památka Jezdkovický les

Rok vyhlášení: 1990
Rozloha: 14,66 ha
Lokalizace: mezi obcemi Nový dvůr a Hlavnice
Důvod ochrany: biotop lesních mravenců
Přírodní památka Jezdkovický les je ukázkou bývalého maloplošného způsobu lesního hospodaření, tzv. selské lesy. Na celé ploše se nachází smíšený les s lipami, habry, duby, smrkem a Heraltickou borovicí. Hlavním důvodem ochrany této lokality je výskyt lesních mravenců ( Formica polyctema). Mezery v porostu vzniklé vytěžením stromů v důsledku kůrovcových kalamit doplňují i chráněné druhy rostlin např. vemeník dvoulistý, lýkovec, zeměžluč, ostružiník a porosty borůvek.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 10.12.2002 v 16:21 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm