Návrat na hlavní stranu

Schola

Na sklonku roku 1973 projevil přání farář P.Antonín Juchelka před slečnou Marií Vítkovou (*1952) z Branky a panem Josefem Hájkem, který zpíval při mších sv. responsoriální žalmy, o založení dětské scholy, která již takřka ve všech okolních farnostech působila. Při utužující normalizaci měla tato schola nejen zpívat, ale prohloubit náboženskou víru v mladých děvčatech, kdy počet hodin výuky náboženství klesl jen na 1 hodinu za 14 dnů. Tato schola v počtu 10 děvčat fungovala asi 10 let, kdy se její činnost značně utlumila. Teprve nástupem Heleny Víchové (*1954) ze Žimrovic do vedení došlo k obnovení činnosti. Schola se pak rozvíjela dále pod vedením manželů Magdy a Petra Hrudových ze Žimrovic v létech 1995-1997. Po oslavách Posvěcení kostela v roce 1997 převzala vedení studentka Magdaléna Hellebrandová (*1980) z Hradce a po odchodu na studia do Brna v roce 2000 předala vedení Jiřině Koukolové (*1980) z Bohučovic.
Schola měla za úkol nejen obohatit slavnostnější mše svaté vystoupením s jednohlasými nebo vícehlasými zpěvy písní, ale i předváděním tématických scének a básní posilovat víru věřících nejen v naší farnosti, ale i hostováním v jiných farnostech. V posledních letech zavedla tradici scénky živého betléma a nedělní zpěv responsoriálních žalmů. Z řad mladých zpěvaček přecházejí některé do smíšeného pěveckého sboru.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Pěvecký sbor
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 17.02.2003 v 12:53 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm