Návrat na hlavní stranu

Osypané břehy

Tři meandry řeky Moravy a jejich bezprostřední okolí. Jde o vyvinuté meandry spodní části řeky Moravy, vzniklé jejím přirozeným vývojem v sedimentech údolní nivy. Na styku meandrujícího toku s uloženinami vátých písků vznikl v nárazovém břehu unikátní geomorfologický výtvor - písečná stěna převyšující o cca 10 m okolní nivu. Významný biotop řady vzácných a ohrožených živočichů: hrouzka běloploutvého, kulíka říčního, pisíka obecného, břehule říční, ledňáčka říčního a bobra evropského.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 21.05.2003 v 08:44 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm