Návrat na hlavní stranu

Cimbálová muzika Lipina

Cimbálová muzika Lipina

V letních měsících r. 1961 byl v Nivnici založen taneční folklórní soubor v počtu asi 12 tanečních párů pod názvem Lipina. Stalo se tak z podnětu oslav 700. výročí od první písemné zmínky o Nivnici. Soubor byl zakládán pod vedením zkušených folkloristů souboru Olšava z Uh. Brodu (JUDr. Věroslav Blahutka, Ladislav Friedl, Miroslav Procházka, Lubomír Málek). Během svého jediného roku existence (soubor zanikl na podzim r. 1962) se v něm vystřídalo kolem 30 tanečníků a 15 muzikantů; absolvoval na 12 vystoupení, mezi nimiž nechyběly ani Dolňácké a Kopaničářské slavnosti a účast na XVII. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici (vystoupení na Zbojnické lúce). Mezi největší úspěchy patří také 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole soutěže tvořivosti mladých zvané "STM". Za prvního vedoucího souboru byl členy zvolen Jan Petrůj. Již po prvních vystoupeních si soubor snaží zajistit i vlastní hudební doprovod z nivnických muzikantů, ale tento záměr se podařilo realizovat jen částečně. Mělo k němu dojít až po 15 letech.

V roce 1977 sestavil František Kapsa (jeden z bývalých tanečníků) novou cimbálovou muziku, kterou osobně vedl jako primáš a kapelník víc jak 13 let. Muzikanti (celkem 20 členů) z nové Lipiny se sami přihlásili k tradičnímu názvu Lipina. Absolvovali ve svém okolí do začátku 90. let na 190 vystoupení. Nejúspěšnější byly jejich výchovné koncerty pro žáky základní školy, se kterými zajížděli i do nejbližšího okolí (např. Uherský Brod). Sedmkrát vystupovali na Moravském plese v Praze (1981 - 1991), několikrát ve Vlčnově na Jízdě králů (1981 - 1989) a dvakrát ve Strážnici na Mezinárodním folklórním festivalu (1982, 1987). Hráli na Moravě, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, ale i ve Vídni (1990). Mezi tradiční, avšak neoficiální akce muziky patřilo také každoroční setkávání muzikantů, jejich rodin a příznivců pod výmluvným názvem "Lipina v Lipinách" (až do r. 1998). Během první poloviny 90. let nastupovali do muziky mladí muzikanti, většinou děti zakládajících členů. Přes různá období, odchody členů bývalých, nové a nové nácviky se podařilo muziku stabilizovat na konci r. 1995, kdy zakládající primáš a kapelník František Kapsa předal obě své funkce mladému Pavlu Skybovi (jeho zaučování coby primáše začalo již v r. 1984), který muziku vede dodnes. Nový primáš a kapelník zajistil v nových dobových podmínkách muzice nový statut (zákonná registrace muziky jako spolku), a tak Lipina vykročila do nového období své existence. V r. 1995 vznikla při zdejší základní škole většinou z nejmladších dětí zakládajících členů dětská muzika Lipinka (sama se přihlásila k tomuto názvu) a v průběhu druhé poloviny 90. let se snaží být dorostem své dospělé muziky (nacvičuje lidové písně z Nivnice dle stejnojmenného zpěvníku vydaného v r. 1998). Malým muzikantům pomáhají starší členové, takže v r. 2000 má Lipina víc jak 15 členů.

Mezi zajímavosti patří i to, že Lipina nejednou natáčela písňový šot pro tehdejší ČST (dnes Česká televize) nebo pro ČSR (dnes Český rozhlas). Má ale i své vlastní nahrávky - nejpropracovanější je z r. 1979 (určeno původně pro gramofonovou desku) a je zaznamenána na několika amatérských filmech formátu super 8 mm, z nichž v jednom muzikanti účinkují v hraných rolích.

Lipina si dodnes vede vlastní kroniku, která je mimo jiné tím nejpodrobnějším záznamem o její činnosti, jakož i výmluvným svědectvím doby. Je vedena od r. 1961 až dodnes.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.uh.brod.cz/folklor/lipina/

Typ záznamu: Pěvecký sbor
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 27.02.2004 v 07:53 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm